BBAT-logo

Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders
KALENDER

schakel-logo
   
 

Detail van geselecteerde activiteit

Dinsdag 2023-03-14 te 20.00 tot en met 2023-03-14

soort aktiviteit :

Voordracht

Dicussen in een beplant aquarium
door Eddy Leysen

dit gaat door in :

Zaal Regenboog
Zellaerdreef 2
2820 Bonheiden

en wordt georganiseerd door :

Mechelse Aquariumclub vzw.

Meer inlichtingen :

Van in het begin van mijn hobby als aquariaan (1970) werd ik gefascineerd door de rustige intelligentie die discussen uitstralen. Na een korte periode met ‘gezelschapsvisjes’ werd de hobby al vlug een passie want discussen werden destijds – en dan spreek ik van de vroege jaren 70 – omschreven als ‘moeilijke vissen’ … Deze be- of omschrijving is nu juist wat me ertoe aanzette om die andere vissen van de hand te doen en die ‘moeilijke’ discussen te gaan houden. Ook toen waren ze al duur en ze moesten dus goed verzorgd worden: optimale waterkwaliteit met aangepaste waterwaarden, een groot aquarium…  Deze waterwaarden werden destijds ook angstvallig geheimgehouden! Gelukkig is deze periode van geheimhouding voorbij en wordt er in clubverband uitvoerig informatie uitgewisseld om het houden van deze vissen haalbaar te maken voor iedereen.

Er werd destijds ook beweerd dat je bij discussen geen planten kon houden: de waterwaarden waren zogezegd buiten de normale, aanvaardbare normen voor planten. Omdat ik niet inzag waarom, werd dit een streefdoel binnen de uitdaging! Het lukte ondanks de (zelfs extreme) waterwaarden waar ik mijn wildvang discussen hou: een pH van 5.2, KH van 0.5 en een GH van 2 en dit bij 30°C, soms zelfs meer. Planten hebben voor mij niet alleen een esthetische waarde, maar zijn ook functioneel en dragen bij tot die betere waterkwaliteit die wildvang discussen vragen.  Nakeek dieren zijn wat toleranter, maar de omschrijving ‘moeilijk te houden’ is iets waar ik al jaren tegen vecht. Geef ze de juiste waterkwaliteit in een aangepast milieu en ze geven je jarenlang veel aquariumplezier! Een beplant aquarium is zeker geen utopie!

Deze voordracht kan bijdragen om de misverstanden en misvattingen van deze Keizer van het aquarium opzij te zetten en een beter inzicht te krijgen hoe discussen probleemloos kunnen gehouden worden…ook in een beplant aquarium! Alles over deze prachtige vissen vertellen in twee maal 45 min is onmogelijk, maar de grootste of belangrijkste principes worden aangehaald: de variëteiten, de voor- en nadelen van wildvang of nakeek, de inrichting: welke bodem, planten enz.… en tot slot het nut of de onzin om discussen parasietvrij te houden, een actueel heet hangijzer of hype (enkel?) binnen het discuswereldje.

website :

indien voor deze activiteit bijlagen beschikbaar zijn vindt u ze hieronder

 

Terug naar overzicht